Сувилалд хэрхэн ирэх вэ?
Эмчилгээ үйлчилгээ
  • Сувилалд хэрхэн ирэх вэ?

Сувилалд хэрхэн ирэх вэ?

  1. Ажлын өдрүүдэд 8:20-11:40 цагийн хооронд  үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авна
  2. Сувилуулахаар ирэхдээ доорхи бичиг баримтыг авчирна.
  • Бөглөж баталгаажуулсан  илгээх бичиг;
  • Иргэний үнэмлэх;
  • ЭМД-ын дэвтэр;
  • Сувилалд ирэх өдрөөс 21 хоногийн дотор хийлгэсэн шинжилгээ, ЭХО, зүрхний цахилгаан бичлэг  /ЭХО, Зүрхний бичлэгийг тус сувилалд ирээд хийлгэж болно.
Жич: Ирэх өдрөөс 21 хоногийн дотор шинжилгээ, оношлогоо хийлгэсэн  сувилуулагч  шууд Оргил рашаан сувилалд ирж илгээх бичгийг бөглүүлж, баталгаажуулаад орж болно.